Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Harper Tom

Mozaika stínů

Mozaika stínů

Harper Tom

Byzanc v závěru 11. století zápasí s východním tureckým nebezpečím, ale i se západními barbary, kteří prý přišli osvobodit Jeruzalém, ale hlavně by se rádi zmocnili chřadnoucí, leč bohaté říše. Císař jen o vlas unikne vraždě. Bývalý žoldnéř Demetrios Askiates má zjistit, kdo má v tomto zločinu prsty. Musí se proto ponořit do dusných intrik kolem panovníka a jednat s varjažskými žoldnéři, italským kupcem i eunušským dvořanem.

Velkolepá historická freska s nečekaným rozuzlením přináší příběhy nejen krutých bojů, ale i lásky a zrady.

Po tisíc let po pádu západořímské říše uchovávala byzantská říše, se středem ve slavném městě Konstantinopoli, živoucí dědictví římské říše.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie

Cena: 224,00 Kč


Obléhání nebes

Obléhání nebes

Harper Tom

Monumentální příběh vražd a zrady za křížové výpravy.
Bojovníci první křížové výpravy překonali mnohé útrapy, vyhráli četné bitvy a dorazili až na dohled Jeruzaléma. Tam se ale jejich postup zastavil. Velitelé, zmítaní žárlivostí, sahají ke všem prostředkům, i k podvrženému nálezu svatého kopí. Byzantský „detektiv“ Demetrios Askiates, působící jako císařův vyslanec, úspěšně rozplétá četné intriky, dostává se až do Egypta a je i aktérem rozhodujících bojů, při nichž jde o krk jemu i jeho rodině. V závěru Harperovy trilogie je cíle dosaženo, Jeruzalém je dobyt, ale za úděsnou cenu neslýchaných zločinů a krveprolití, které natrvalo znepřátelily Východ a Západ.< br> Závěr putování Demetria Askiata v řadách Boží armády k branám Jeruzaléma. Křesťanským bojovníkům se podaří Svaté město dobýt až po urputném boji, který se uvnitř hradeb změní v nelítostný masakr všech, kdo obléhání přežili. Demetrios se vrací do Konstantinopole, protože svůj úkol splnil, ale úspěch první křižácké výpravy byl jen dočasný…   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie

Cena: 269,00 Kč


Orfeus v podsvětí

Orfeus v podsvětí

Harper Tom

Napůl historický román, napůl mysteriózní thriller.
Jonah pátrá po své zmizelé ženě archeoložce, která těsně před svým zmizením
našla neobvyklý dávný artefakt...
V minulosti pátrá Platón po svém zmizelém příteli - cesta ho vede do podzemí...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy
Knihy > Fantasy
Knihy > Sci-fi

Cena: 269,00 Kč


Rytíři kříže

Rytíři kříže

Harper Tom

Rytíři z celé Evropy se vydali ve svatém zápalu na křížovou výpravu, aby dobyli Jeruzalém, ale cestou se musí zmocnit Antiochie, města v tureckém držení. Při jejím vleklém obléhání je trápí hlad a choroby a sami se dostávají do prudkých sporů, při nichž dojde i k záhadným vraždám. Není v pozadí nová kacířská sekta? To má vyřešit byzantský „detektiv“ Demetrios Askiates, s pomocí lékařky Anny a věrného varjažského žoldnéře Sigurda. Tyto postavy známe z předchozí Harperovy knihy, Mozaiky stínů, na niž Rytíři kříže volně navazují.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie

Cena: 269,00 Kč


Tajemství mrtvých

Tajemství mrtvých

Harper Tom

Mysteriózní thriller.
Abby zanechala své práce, spočívající ve shánění důkazů proti válečným zločincům, ale pak je zavražděn její přítel
a Abby se znovu vydává po stopách zločinu...
Ale stopy vedou do dávné minulosti...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy

Cena: 269,00 KčRSS

Copyright © 2018 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.